Select Page

Regulamin zapisu na webinary organizowane przez TestArmy Group S.A. (testuj.pl)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
 2. a) Organizator – TestArmy Group S.A., ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław, NIP: 8992754194;
 3. b) Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział, w jakikolwiek sposób, webinarach bądź innych projektach organizowanych przez TestArmy Group S.A.
 4. c) Webinary – transmisje audio-wideo w czasie rzeczywistym, mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności testerskich. Termin oraz przedmiot webinara, każdorazowo, w sposób szczegółowy, określony będzie na stronie: http://mamotestuj.pl/
 5. d) Inne projekty – zajęcia niebędące webinarem, a prowadzone przez TestArmy Group S.A. – szkolenia, warsztaty.
 6. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
 7. Każdego Uczestnika oraz subskrybentów newsletterów należących do serwisów TestArmy Group S.A., obowiązuje aktualna treść Regulaminu.

 

II ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WEBINRZE

 1. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w webinarach dokonuje zgłoszenia poprzez elektroniczną rejestrację dostępną na stronie http://mamotestuj.pl/ lub http://mamopracuj.pl/
 2. Jako potwierdzenie rezerwacji miejsca Uczestnik otrzymuje maila z linkiem do pokoju webinarowego.

 

III POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. TestArmy Group S.A. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych uczestników webinarów i innych projektów. Wykorzystuje je tylko i wyłącznie do celów realizacji webinarów, a także do celów promocji szkoleń i wydarzeń organizowanych w jego ramach i we współpracy ze swoimi partnerami.
 2. Zapisując się na webinary, Uczestnik wyraża zgodę na dodanie jego adresu mailowego do newslettera.
 3. Uczestnik ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z bazy poprzez wysłanie maila o stosowanej treści lub kliknięcie przycisku „unsubscribe” w dowolnym mailu przychodzącym od TestArmy Group S.A.
 4. Wszelkie materiały udostępniane Uczestnikom w trakcie webinarów, a także na stronie internetowej http://mamotestuj.pl/, stanowią własność Ich twórców i mogą być rozpowszechniane lub w inny sposób przetwarzane tylko za Ich wyraźną zgodą.
 5. TestArmy Group S.A. nie jest odpowiedzialne za politykę prywatności innych firm, których linki/adresy zamieszczone są na stronie: http://mamotestuj.pl/

TestArmy Group  S.A.
(dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.)
ul. Petuniowa 9/5
53-238 Wrocław
NIP: PL8992754194